UPPDATERAD. Pr-byrån Narva Communications ser ut att tappa i omsättning och lönsamhet, efter att byrån förvärvades av Aller Medias byråkoncern Ahead. Men enligt Daniel Bergsten, är Narva snarare på väg mot ”storvinst”.

Siffrorna från det senaste bokslutet är inte helt jämförbara med föregående år, eftersom Narva Communications har lagt om sitt bokslut till helår. Siffrorna gäller för de första nio månaderna år 2018. Omräknat till helår, är omsättningen ner med drygt 9 procent. Däremot är personalkostnaden upp med närmare 23 procent. Rörelseresultatet för de nio första månaderna uppgick till -7,0 miljoner kronor. Året dessförinnan gjorde Narva en rörelsevinst 7,9 miljoner kronor.

Omsättningen under de nio första månaderna 2018 låg på närmare 52 miljoner kronor. Personalkostnader, den största utgiftsposten gick loss på 38 miljoner kronor. Antalet anställda ligger på 57 jämfört med 49 för föregående helår.

Siffrorna gäller för Narva Communications AB. Men om dotterbolagen Labs och Heart läggs in i kalkylen blir siffrorna annorlunda, påpekar Daniel Bergsten, i ett mejl. Då hamnar förlusten för de första nio månaderna på -2,7 miljoner kronor.

”Förklaringen till att vi gör ett rörelseresultat på -2,7 mkr, är att bokslutet bara omfattar nio månader och att det är våra starkaste månader oktober – december som inte är med.”

Dessutom har värdet på aktierna i dotterbolaget Narva Labs (tidigare förvärvade Mix PR) skrivits ned.

Räknat efter Narvas tidigare räkenskapsår, brutet i september, blir bilden ljusare, enligt Daniel Bergsten.

”För kalenderåret 2018 (jan-dec) kommunicerar vi inget rörelseresultat, men det var ganska nära siffran för 2017. Och det pågående räkenskapsåret som slutar 30 september ser ut att bli väldigt bra. Vi vinner nya kunder, har rekryterat fler bra kollegor och är i bättre form än någonsin tidigare. Så ’På väg mot storvinst’ är en mer rättvisande rubrik.

Dagens Opinion har uppdaterat artikeln med uppgifter för hela Narva-koncernen. Dock var inte siffrorna i ursprungsartikeln felaktiga i sig.