Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, diskuterar i ett möte OKQ8s problem att leverera diesel inför julhelgen. Den moderata riksdagsledamoten Lars Beckman, från Gävle, är orolig. OKQ8 hoppas få ordning på leveranserna, som även drabbar Tanka med 163 stationer i Sverige.

Försenade transporter och byråkrati riskerar skapat brist på diesel i stora delar av landet, inte minst i norra Sverige.

– Vi diskuterar det på vårt bedömningsmöte nu. Vi följer alltid den här typen av händelser och diskuterar med berörda parter. Framför allt tittar vi på hur det kan påverka samhällskritiska funktioner som räddningsverksamhet eller om det finns tillräckligt med reservdiesel för sjukhusen, säger Marcus Årskog, pressekreterare på MSB.

Lars Beckman, riksdagsledamot för Moderaterna, reagerar på att tankbilar inte har kunnat hämta diesel från OKQ8s depå i Sundsvall, detta efter att de ska ha saknat tillstånd för just den depån.

– Det är anmärkningsvärt om länsstyrelsen i Västernorrland på grund av administrativa hinder stoppar dieseltillgången i hela Mellansverige, säger Lars Beckman.

Karin Hellgren, kommunikationschef på OKQ8 ger en lägesrapport via mejl:

”Vi har haft störst påverkan i Norrbotten, men genom intensivt arbete med att prioritera och dirigera leveranser till stationer med lägst volymer är vår förhoppning att ingen kund kommer att påverkas”.

Vad beror bristen på egentligen?
Det är en rad omständigheter som har inträffat samtidigt hos våra leverantörer. Det är bland annat försenade leveranser, underhåll i raffinaderier och strejken i Finland som har påverkat sjöfarten”.

Som vi har förstått det, finns det gott om drivmedel i Sundsvall, varför har inte det forslats ut i landet?
Vi har ett flertal depåer runt om i landet och planerar utifrån behov, tillgång på bilar och chaufförer och optimerade körsträckor ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi har också hämtat diesel i Sundsvall under natten för att säkra tillgången på stationer med lägst volymer”.

Hur och vad kommunicerar ni?
Det finns ett behov av information i organisationen och det är vad vi fokuserar på. Vi för också en dialog med bland andra Länsstyrelsen och andra aktörer för att informera om situationen och åtgärder”.