Bil Sweden och MRF anser att bilskatterna är orättvisa och diskriminerar boende utanför storstäderna. Kampanjen kommer att föras i sociala medier och drivas under namnet ”Rättvisa bilskatter” på Facebook och Twitter.
 
– Vårt mål är att uppmärksamma riksdagen på att man tar ut för mycket skatter för personbilarna. Det främsta målet är kanske inte att lyckas sänka bilskatten men i alla fall mota Olle i grind och hindra ökade bilskatter, säger Charlie Magnusson, informationschef MRF.
 
Underlaget för kampanjen tar avstamp i en undersökning som VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. En studie för att uppdatera kunskapen om trafikens samhällsekonomiska kostnader, så som slitage av infrastruktur, olyckor, hälsofarliga emissioner, klimatgaser och buller. Resultaten har bland annat visat att bilfamiljer betalar in ungefär 60 miljarder kronor i extraskatter (drivmedelsskatter och fordonsskatt), jämfört med de 20 miljarder som går till investeringar och underhåll av vägnätet.

 
– Det är alltså konstaterat att bilismen betalar dubbelt så mycket som det behövs.
 
Hur ser du på att bilskatten kan motiveras med andra saker än vägunderhåll?
– Ibland anges andra skäl, som att minska bilismen. Jag har en misstanke om att det bara handlar om att få in en massa pengar. Många väljer nog redan andra transportmedel om det går, jag tror ingen är ute och okynnesåker. Det är lätt för de som bor i citykärnan att inte ta bilen, men för alla andra är det inte lika självklart.