Under helgens kongress fattade Miljöpartiet flera beslut om ny politik och tillsatte även en till en del ny styrelse.

* Mest uppmärksammat är beslutet att höja flygskatten på inrikesflyg där det finns alternativ. Miljöpartiet vill för också fördubbla skatte på långa internationella flygresor.

* Miljöpartiet föreslår också att alla nya hus som byggs ska ha solceller på taket som producerar el, med Kalifornien och Frankrike som förebild.

* Miljöpartiet fattade också beslut om att inte byta namn till De Gröna.

* Miljöpartiet har också presenterat en ”Green New Deal” för EU som bland annat skulle innebära att 50 procent av EUs långtidsbudget ska gå till klimatåtgärder, att en klimatavgift införs för import från länder som inte ”ställer upp” på Parisavtalet, att klimattullar blir vapen i handelskrig mot USA och att Europeiska investeringsbanken stöps om till klimatbank.

 

Under kongressen utsåg Miljöpartiet även en delvis ny styrelse (PSAU = Partistyrelsens Arbetsmarknadsutskott):

Janine Alm Ericson, 45 år Alingsås (omval, PSAU)
Alice Bah Kuhnke, 47 år Nacka (omval)
Manuel Cortez Azero, 21 år Stockholm (omval)
Jakop Dalunde, 35 år Stockholm (omval)
Emmali Jansson, 34 år Göteborg (nyval)
Rasmus Ling, 35 år Malmö (omval)
Jenny Lundström, 51 år Tobo (omval)
Linus Lakso, 35 år Eskilstuna (omval)
Torbjörn Nilsson, 53 år Karlstad (nyval)
Marléne Tamlin, 34 år Västerås (omval, PSAU)
Karin Thomasson, 57 år Östersund (omval, PSAU)
Max Troendlé, 23 år Kalmar (omval)
Brita Wessinger, 65 år Sollefteå (nyval)
Magnus P Wåhlin, 48 år Växjö (nyval)
Henrik Ölvebo, 41 år Gällivare (nyval)
Per Bolund, 48 år Stockholm, språkrör
Isabella Lövin, 55 år Värmdö, språkrör