Miljöpartiet vill i stället införa ett system med ”valideringsstolpar” och fler biljettkontrollanter. I ett första steg vill Miljöpartiet ta bort spärrarna på platser där SLs resenärer byter trafikslag.
 
Förslaget drivs av Miljöpartiet i Stockholms läns landsting.
 
”Spärrar minskar inte fuskåkandet, men är dyra att underhålla och skapar onödig stress och rädsla i kollektivtrafiken. I städer som Helsingfors och Wien har de inga spärrar utan en öppen spärrlinje. Där är fusket lägre än i Stockholm” skriver Tomas Eriksson gruppledare för Miljöpartiet  i Stockholms läns landsting i ett uttalande.