– Det är pinsamt att regeringen påtvingar Högskoleverket ett kvalitetssäkringssystem om inte håller måttet internationellt, trots att Högskoleverkets egna förslag till nytt system var bra, säger Jabar Amin, riksdagsman för Miljöpartiet. 
 
Högskoleverket har efter regeringens förändrade kvalitetsgranskningssystem uteslutits ur den europeiska kvalitetsorganisationen för högre utbildning, ENQA. 
 
Vad får uteslutningen för effekter?
–Om vår kvalitet inte anses som säkrad, vad ger det för bild av Sveriges högre lärosäten internationellt? Det skickar inga bra signaler.
 
Vad vill Miljöpartiet ha för kvalitetssystem?
– Vi vill ha det system som Högskoleverket har föreslagit. Vi tycker att regeringen ska skicka en förfrågan till Högskoleverket och ta reda på vad det tycker är ett bra kvalitetssystem, inte skapa en politisk produkt. 
 
Hur ska ni driva frågan?
– Vi fortsätter att kritisera det system som regeringen har infört, men tyvärr signalerar inte regeringen att de är villiga att göra förändringar. De har sagt att de ska göra en del kompletteringar, men det handlar nog om mindre justeringar och inte ett nytt system.  
 
Oscar Örum