"Sannolikheten att begå brott formas i hög grad av en individs socioekonomiska bakgrund. Den slutsatsen presenteras återkommande av både svenska och internationella kriminologer. Med kraftfull fördelningspolitik, skolgång som fångar upp alla elever och byggprojekt för minskad segregation verkar Socialdemokraterna och Miljöpartiet vara någonting på spåren för att minska kriminaliteten i samhället.
 
Samtidigt ställer insikten om omgivningens påverkan till med huvudbry. Om den som begår brott formas av faktorer som hen inte själv kunnat välja blir bestraffning ett vanskligt koncept; skulden är ju inte helt och hållet individens. Det gröna svaret är att flytta fokusen från påföljder som handlar om hämnd, och istället prioritera insatser som förebygger nya brott och återför den kriminella till samhällets gemenskap.
Av borgerligheten tillbakavisas ofta resonemang om sociala förhållanden till förmån för hårdare straff. Problemet är att fängelser skapar ännu mer kriminalitet. Fångvården innebär nämligen att frånta de straffade ett normalt socialt utbyte med samhället utanför, och istället tillhandahålla ett nätverk som enbart består av brottslingar. Inlåsningen blir en plantskola för ny och grövre kriminalitet. Fängelser främjar brottslighet, snarare än förebygger brott.
Lyckligtvis existerar redan idag alternativ. Elektronisk fotboja eller personlig övervakare är båda realistiska påföljder för individer som behöver hållas under uppsyn. För den som inte utgör en fara för omgivningen är längre samhällstjänst en möjlig lösning.
När individer utgör ett hot mot samhällsordningen kan det förstås vara motiverat med inspärrning. Men vid de allra flesta domar är fängelsestraff helt enkelt inte rationellt. När Grön Ungdom åker till riksårsmöte i helgen föreslår både förbundsstyrelsen och arbetsgruppen för demokratifrågor att en kraftigt minskad användning av fängelser ska vara ungdomsförbundets linje gentemot Miljöpartiet.
En av politikens uppgifter är att garantera samhällets trygghet. Regeringen har varit alltför generös med löften om utvidgad övervakning, hårdare tag och ökad polisnärvaro. Nu är det tid för gröna insatser som minskar tillväxten av grov kriminalitet. Miljöpartiet måste ta strid för färre fängelsestraff.
 
Mårten Roslund, språkrörskandidat Grön Ungdom
Sandra Fogelberg, rättspolitisk talesperson Grön Ungdom
Petra Elf, förbundsstyrelsekandidat Grön Ungdom
David Ling, Grön Ungdoms arbetsgrupp för demokratifrågor