Det nya partiprogrammet, som Miljöpartiet jobbat med i 1,5 år där man bjudit in både medlemmar och utomstående att komma med förslag och diskutera, innebär en ny politisk inriktning för Miljöpartiet.
– Det är ett heltäckande partiprogram som skrivs av ett parti med erfarenhet av att jobba i majoritet och att ta ansvar för politiken, säger Anders Wallner.
 
Utkastet presenterades något lågmält på en pressträff på förmiddagen i dag på Miljöpartiets partikansli på Södermalm, för ett tiotal journalister. Från Miljöpartiets håll deltog bland andra Anders Wallner och Yvonne Ruwaida, sammankallande i partiprogramsgruppen, samt flera pressekreterare.
 
Nytt är bland annat att skolfrågorna ges ett större utrymme.
– Det är naturligt eftersom många av våra medlemmar är lärare eller elever. Ger man medlemmarna makt blir det också fokus på de frågor som våra medlemmar har väldigt nära sig, säger Anders Wallner.
 
Där vill partiet till exempel öka resurserna till skolan samt utforma undervisningen "utifrån elevens unika behov". I programmet fokuseras det även på integritets- och välfärdsfrågor.
 
I förslaget presenteras dessutom en delvis ny ekonomisk politik, som syftar till att skapa en mer långsiktig och hållbar ekonomi. En fråga som partiet lyftar fram som "väldigt viktig" bland medlemmarna är den om kortare arbetstid.
– Jobbfrågan kommer bli viktig i valrörelsen, det brukar den bli. Där gäller det att svara på hur man kan både skapa fler arbetstillfällen men också skapa en abretsmarknad där människor trivs och vill gå till jobbet, säger Anders Wallner.
 
Vad vill Miljöpartiet göra där?
– Vi vill använda näringslivet som en del av omställningen, genom att använda politik och näringsliv tillsammans för att ställa de krav som gör att de företag som ställer om till en hållbar utveckling också är de som gynnas av de ekonomiska styrmedlen.
 
Partiet ser samtidigt kritiskt på delar av regeringens budget, särskilt när det gäller förslaget om sänkt bolagsskatt.
– Att man använder en så stor del av utrymmet till att sänka bolagsskatten så kraftigt är märkligt. Vi tror inte att det är det som ska få fart på mindre företag. Vi ska i vår skuggbudget fokusera på att få fler arbetstillfällen snarare än att gynna de företag som går med vinst. Det finns en viss skillnad där i hur man gynnar de små företagen som har störst potential i att anställa fler.
 
Moderaterna tycks ta till sig av Socialdemokraternas förslag, samtidigt som Socialdemokraterna nu går ut med en "affärsplan", som kan ses som en borgerlig tanke. Vad skapar det för möjligheter för Miljöpartiet?
– Ur ett mer långsiktigt perspektiv för oss som parti och hur vi ser oss som rörelse i Sverige och i Europa handlar det om att hitta de grundvärden som vi gröna partier har gemensamt och som fanns när vi bildades för 30 år sedan, men att utveckla det. Frågan om grundtrygghet är en sådan fråga. Hur får man välfärden att omfatta oss alla och inte bara medlemmar i a-kassan? Nu när den borgerliga regeringens politik gjort att många lämnat kassan måste man hitta nya sätt för människor att få en grundtrygghet.
 
Både partiets medlemmar men också utomstående har nu möjlighet att komma med synpunkter på och diskutera det föreslagna partiprogrammet på webben fram till den 4 november. Därefter skrivs ett nytt förslag, som än en gång öppnas upp för kritik och ändringar, för att därefter antas på partikongressen.