Omsättningen för Perpr ökade med 7,8 procent till 9,5 miljoner kronor.

Personalkostnaden ökade med 9,5 procent. Då ökade antalet snittanställda med en medarbetare till sju.
 

Rörelseresultatet ökade med 6,3 procent till 121 000 kronor, vilket gav en oförändrad rörelsemarginal på 1,3 procent.