Moderaternas viktigaste beslut på arbetsstämman

arbetsmarknadspolitik
* Moderaterna vill ändra LAS, lagen om anställningsskydd så att kompetens prioriteras fram antal år på jobbet i turordningsreglerna. Moderaterna vill också se över rätten till återanställning. LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson berättar i SVT Agenda att LO ska göra allt de kan för att stoppa Moderaternas förslag.
* ”Jobbcenter” ersätter Arbetsförmedlingen.
* Moderaterna vill liksom Alliansen införa ”Inträdesjobb” med lägre ingångslön och utan arbetsgivaravgift i tre år.

bostäder
* Moderaterna vill införa marknadshyror för alla hyreslägenheter. Marie Linder, förbundsordförande i Hyresgästföreningen, är i en kommentar kritisk: ”Det finns tre miljoner hyresgäster i Sverige och 213 000 unga är ofrivilligt hemmaboende. Marknadshyror skulle göra det ännu svårare, i många fall helt omöjligt, för de flesta i denna grupp att få ett eget boende. Det skulle dessutom bli en helt omotiverad värdeöverföring till en redan mycket lönsam fastighetsägarbransch. ”

migration
* Tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregeln.
* EU ska på sikt bara ta emot kvotflyktingar som ska göra sin asylansökningar utanför EU.
* Ökade krav på att bli svensk medborgare i form av bland annat tester i det svenska samhället och svenska språket plus krav på hemvist i två år.
* Medborgarskap ska kunna återkallas från personer som har lämnat felaktiga uppgifter, eller har begått terrorbrott.
* Invandrare som vill ta in sina anhöriga ska försörja sig på arbete.
* Invandrare måste jobba för att kvalificera till bidrag och a-kassa.
* Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Maria Ferm säger till SVT Agenda: ”Det är en chockerande utveckling (hos Moderaterna) att inte förhålla sig till asylrätten och avvisa människor till platser utanför Europa. Det är en farlig utveckling”.

försvar
* Moderaterna är nu för allmänvärnplikt.
* Inom tio år ska försvarsbudgeten ligga på 2 procent.

juridik

* Ett nationellt förbud mot tiggeri ska införas efter en utredning.
* Polisen ska kunna sätta upp kameror utan tillstånd.
* Personer som inte sköter sig ska kunna förbjudas  i vissa ”zoner”.

skatter

* Ett nytt jobbskatteavdrag.
* Lägre skatt för pensionärer.
* Skrotad avdragsrätt för medlemskap i fackföreningar.

bidrag
Tak för hur mycket bidrag ett hushåll kan få sammanlagt.
Lägre a-kassa samt bortre gräns.
I ett tal berättade Moderaternas partiledare Ulf Kristersson om vad som skulle prioriteras i valrörelsen:

jobben
”Vi sänker skatten för alla som jobbar och särskilt för dem med lägre inkomster. Vi vet att det gör att fler kommer i arbete och att färre lever på bidrag. Men vi sänker också marginalskatterna. Det är orimligt att många lärare och sjuksköterskor betalar mer än hälften av en löneökning i skatt.”
”Arbetslinjen bygger på insikten att frihet och självständighet börjar med en egen inkomst. Och arbetslinjen är grunden för gemensam välfärd. Men arbetslinjen handlar också om en otroligt viktig princip: Det ska alltid löna sig att arbeta”.

bidragen

”Sverige kan inte ha ett bidragssystem som låser fast människor i utanförskap. Därför behövs en socialbidragsreform, som ställer tydliga krav på motprestationer. Därför behövs ett bidragstak, så att de samlade bidragen aldrig blir högre än lönen från arbete. Och därför ska man successivt kvalificera sig in till svenska välfärdsförmåner.”

kärnstaten

”Sveriges största förstärkning av kärnstaten på över 20 år. Vi stärker hela rättsväsendet: polis, domstolar, tull och kriminalvård.”