Myndigheterna ska bli effektivare och flera kan slås ihop, om Moderaterna får chansen att förverkliga sin politik.

Lagom till Vänsterpartiets dag i Almedalen släpper Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson förslag som ska spara in 10 miljarder, 3 procent av statens årliga utgifter.

Moderaterna har flera sparförslag
* ”effektivare” förvaltning.
* ”många mindre myndigheterna” kan slås ihop.
* mindre detaljstyrning, färre regler och en ”ökad digitalisering”.
* ”eget
* ”minskat mål och uppdrag” för de statliga myndigheterna.
* eget ansvar för utfallet.

Alla departement ska jobba med frågan, särskilt Finansdepartementet, som ska leda arbetet. Arbetet ska drivas parallellt med den ”produktivitetskommission” som Moderaterna vill tillsätta.