Moderaterna vill lägga 51,4 miljarder kronor på att ”återupprätta samhällskontraktet” under nästa mandatperiod.  Ulf Kristersson och Moderaterna brukar prata om ”välfärdens kärna” och pengarna ska gå till till vård, skola, polis och försvar.
 
* 17 miljarder kronor ytterligare ska gå till polis, övriga rättsväsendet och försvar.
* 20 miljarder kronor ytterligare i statsbidrag till kommunerna, av dessa villkoras 10 miljarder kronor mot att kommunerna ”genomför åtgärder för att även kommunernas utgifter ska prioriteras till kärnuppgifterna”.

* runt 14 miljarder ytterligare cirka 14 miljarder kronor till ”riktade välfärdsreformer”, som i grova drag ska gå till:

– utökad undervisningstid (en timme extra per dag med start i lågstadiet).
– återinförda kömiljarder (3 miljarder).
– utökad rätt för socialt utsatta barn att gå i förskola.
– 10 årig-grundskola.
– förlossningsmiljard,
– en primärvårdsrefrom
– en cancerstrategi  
 

* Utöver det vill Moderaterna genomföra ett jobbskatteavdrag på 20 miljarder kronor.
 
Finansieringen ska ske via omdisponering av den sittande regeringens budget à 60 miljarder, bland annat handlar det om att styra över pengar från arbetsmarknadsreformer som trainee-jobb. Moderaterna tänker sig även att plocka in pengar genom att skrota skatteavdrag för fackföreningsavgifter, subventionering av elcyklar samt ta en del av reformutrymmet i anspråk plus genomföra en höjning av delar av momsen.