Två nya distrikt har nyligen startats för Borgerlig Framtid, Stockholm och Gävleborg. Därmed har partiet fyra distriktsavdelningar i Skåne, Västra Götaland-Halland Stockholm och Gävleborg. Flera erfarna politiker ligger bakom bildningen av lokaldistrikten, bland annat:

Joakim Lundberg, ordförande i Stockholm, tidigare styrelseuppdrag för i M Österåker
Bo Hansson, sekreterare i Stockholm, tidigare kommunfullmäktigeledamot för Centerpartiet i Sollentuna.
Christian Swedberg, kassör i Stockholm, tidigare vice distriktsordförande för MUF i Södra Älvsborg-
Ewa Stenberg Jäderberg, vice ordförande i Gävle, tidigare ordförande för Moderaterna i Gävle.
Victor Elf, ledamot i styrelsen för Skåne, tidigare förtroendeuppdrag inom Moderaterna.
Johan Rugsveen, ledamot i styrelsen för Skåne, tidigare förtroendeuppdrag inom Moderaterna.
Sven Yngve Persson, arbetar för Skåne-distriktet, tidigare riksdagsledamot för Moderaterna.
Andreas Swedberg, i styrelsen för Västra Götaland-Halland, tidigare Moderat-politiker.
Borgerlig framtid, som kallar sig ett blågrönt parti med hållbarhet och trygghet som huvudfrågor, letar nu fler politiker som vill starta distriktsavdelningar för det nya partiet.
– Vi söker efter folk med tidigare politisk erfarenhet och erfarenhet av att bygga en partiorganisation på regional nivå och gärna även har näringslivserfarenhet, säger Anders Königsson, ordförande för Borgerlig framtid.
Han säger att det ännu inte är bestämt vad nästa partidistrikt ska skapas.

Vilka politiska organisationer hämtar ni människor ifrån?
– Framförallt ser vi ett väldigt stort intresse från politiker i Allianspartierna. Vi har ett antal som gått över till oss, aktiva eller personer som har slutat.

Varför går Allianspolitikerna över till er organisation?
– Det finns två huvudförklaringar. Efter decemberöverenskommelsen finns ett stort missnöje bland både väljare och partimedlemmar. De känner sig svikna.  Att ge efter för en rödgrön regering i minoritet, det är inte vad partimedlemmarna har arbetat för. Det finns också tydliga samhällsproblem som Alliansen inte har kommit till bukt med efter åtta år vid makten. Det gäller framförallt säkerhet och trygghet. Vi ser varje dag bombdåd och skjutningar. Det är något som varken Alliansen eller de rödgröna lyfter.

Ni säger att ni vill vara Alliansens främsta utmanare, men hur relaterar ni till Sverigedemokraterna?
– Vi ser oss som ett borgerligt parti som mer efterliknar de borgerliga partierna i de andra nordiska länderna.  Vi har vissa frågor som liknar Sverigedemokraternas, framförallt säkerhetsfrågan. Men Sverigedemokraterna röstar allt mer med sossarna och för en vänsterpolitik. Sverigedemokraternas företrädare har sagt att de vill få in fler väljare från Socialdemokraterna så de blir ett socialkonservativt parti till vänster. Vi ser vår lucka hos de kärnborgerliga väljarna.

Säg så här, vid valet 2018 behöver Alliansen ert stöd för att kunna regera. Kommer ni då att ansluta er till Alliansen?
– Det är en väldig hypotetisk fråga. Det får man se. Vi kommer att samtala med alla partier, har vi sagt, sedan får vi se vad vi kan få ut av de samtalen. Samarbete är en helt annan sak. Vi säger varken jag eller nej.

Hur många medlemmar har ni idag?
– Vi väntar lite med att gå ut med den informationen. Det enda vi säger är att vi är i starkt tillväxt.