Moderaterna presenterar fem förslag inom migrationspolitiken för att sätta press på den kommande parlamentariska migrationsutredningen. Bland annat föreslår Moderaterna ett exakt spann för mottagandet av asylsökande.

”Det är oroväckande att utredningen avser behandla några få frågor, och att direktiven är utformade på så sätt att utredningens slutsatser inte kan leda till annat än en ökad invandring till Sverige”, skriver Moderaterna i sin presentation av de nya förslagen.

Moderaterna har sagt det tidigare och säger det igen: ”svensk invandringspolitik måste vara mycket stram i många år framåt”.

Därför skjuter Moderaterna in fem förslag i utredningen. De är:

* Sverige ska införa ett volymmål för asylmottagandet på 5 000 – 8 000 asylsökande per år, motsvarande mottagandet i Norge, Finland och Danmark år 2018. Då tog Sverige emot 21 500 asylsökande, uppger Moderaterna.

* ”Tillfälliga” uppehållstillstånd och ett ”stramt” regelverk för familjeåterförening med”starka drivkrafter till såväl permanent uppehållstillstånd som anhöriginvandring vid arbete och egen försörjning”. Det finns inget utrymme för nya skyddsgrunder.

* ”Kraftigt förstärkt” återvändande.

* Det svenska medborgarskapet ska ”uppvärderas” med en ny medborgarskapslagstiftning, motsvarande i ”jämförbara” länder. Medborgaskap ska kunna återkallas ”vid terroristbrottslighet samt då medborgarskapet har beviljats till följd av mutor eller oriktiga uppgifter”.  Frågan om medborgarskap bör utredas separat i en parlamentarisk utredning.

* Stegvis kvalificering till välfärden, rätten till olika bidrag och sociala förmåner, ”i takt med att man jobbar, betalar skatt och blir svensk medborgare”.