– Vi vill föra en dialog med sundbybergarna om hur vi tillsammans kan fortsätta utveckla staden. Alla hjärtans dag är ju fyllt av kärlek, vilket vi också känner för vår stad, så vi tyckte tajmingen passade väldigt bra, berättar Josefin Malmqvist, ordförande för Nya Moderaterna i Sundbyberg.
 
Kampanjen visas grafiskt som hjärtan på blåa plattor kopplade till budskap som
"Alla sundbybergare, som kan och vill arbeta, ska ha ett jobb att gå till."
"Alla elever i Sundbyberg ska nå kunskapsmålen i alla årskurser."
Kampanjen bärs fram av flera kanaler, som prat med medborgare på stan, annonserade bilder i sociala medier och annons i lokaltidningen Vi i Sundbyberg.

Hur hittar ni folk i Sundbyberg i sociala medier?
– Främst genom riktade annonser på Facebook. Vi använder aktivt riktad Facebook-annonsering för att nå utvalda målgrupper, även under mindre kampanjer. Vi kommer även för första gången testa Instagram-annonsering.

Ungefär hur mycket lägger ni på kampanjen?
– Vi lägger kring 10 000 kr på grafik, annons i tryckt media och sociala medier. Genom att huvudsakligen annonsera i sociala medier når vi väldigt många i vår målgrupp med en relativt liten peng.