PWC konstaterar att informationen publicerades för första gången på ett Facebook-konto i Kuwait. Det utesluter dock inte att publiceringen gjordes från svensk mark. Informationen delades vidare och nådde Islamiskst center i Alingsås, som gjorde den första svenska publiceringen.

Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer, berättade att rapporten ska överlämnas till Socialdemokraterna, organisationen Osse samt till MSB, myndigheten Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Gunnar Strömmer kritiserar Socialdemokraterna:

”Vår uppfattning är att S har tagit alldeles för lätt på frågan. Vi har svårt att överblicka hur många som har nåtts av informationen. Så vitt vi vet har inte S tagit reda på hur mänga som har tagit del av informationen och inte gjort någon rättelse. Det måste S, menar vi, göra omedelbart.

Anders Ygeman, Socialdemokraternas gruppledare, anser att partiet har agerat.

– Vi har gjort det vid flera tillfällen, på både arabiska och svenska, säger Anders Ygeman till TT.