Moderaterna sålde sin fastighet i Gamlas Stan och kliver nu fram som ett av Sveriges mest förmögna partier i kapital räknat. Det framgår av den senaste årsredovisningen.

Försäljningen gav Moderaterna en vinst på 259 miljoner kronor för 2017.  Tillsammans med valfonden på 48 miljoner kronor och tidigare medel på 76 miljoner, hade Moderaterna vid årsskiftet 2017-2018 närmare 369 miljoner kronor i kassan. Det kan jämföras med Centerpartiet som har 1,4 miljarder i tillgångar i värdepapper.

Dock lär stora delar av Moderaternas valpengar ha förbrukats under valrörelsen.

Efter försäljningen av fastigheten har Moderaterna lagt om sin placeringspolicy för att”bättre spegla det nya kapital som placeras som resultat av försäljningen av huset i Gamla Stan.” Moderaterna går från en förvaltning med 8o procent räntebaserat till en policy med 50 procent aktiebaserat, 25 procent räntebaserat och 25 procent alternativa. Med normal avkastning kan det ge en värdeökning på 15-20 miljoner kronor per år.

Det kan jämföras med partistödet som gav år 2017 gav 109 miljoner i intäkter och medlemsavgifterna som gav strax under 4 miljoner kronor.

Å andra sidan ökade Moderaternas lokalkostnader från 5,2 till 11,4 miljoner kronor.