Den nominerade personen dömdes för grov misshandel 2009 och ungdomstjänst på 70 timmar.


Ordföranden för nomineringskommittén för Moderaterna i Västernorrland är Patrik Gustavsson. Han ger sin bild:
– Det hände för åtta år sedan. Han tog straffet och sonade det. För fyra år sedan valdes han in i fullmäktige. Man måste kunna gå vidare.
Patrik Gustavsson tycker att det avgörande var hur mannen har agerat efter misshandeln och hur lång tid det har gått.
– Han erkände misshandeln. Han tog kontakt med familjen och bad om ursäkt. Vi intervjuade honom och han var helt öppen om händelsen. Men hade det hänt i år, hade han inte fått ställa upp.

Är det här förankrat hos partisekreteraren?
– Det är upp till respektive nomineringskommitté att avgöra.