Pr-byrån Juno minskade vinsten och omsättningen under 2018.
Omsättningen minskade med 0,8 procent till 9,9 miljoner kronor. Byråintäkten minskade uppskattningsvis med 3,7 procent till 7,9 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade med 45 procent till 530 000 kronor. Rörelsemarginalen räknad på byråintäkt minskade med 4,3 procentenheter till 5,3 procent. Ägarna tog ut drygt 250 000 kronor av vinstmedlen.
Antalet anställda ökade från 7 till 8 snittanställda.
Personalkostnaden per person ökade med 3,1 procent till 650 000 kronor.
Intäkt per anställd minskade med 16 procent till 990 000 kronor.