It-företaget Visma skickade enkäten till 17 106 småföretagare och fick en svarsfrekvens på 6,1 procent.
 
Vårens undersökning visade att 63 procent av småföretagen som jobbar inom kommunikationsbranschen och svarade på enkäten trodde på ökad försäljning för nästa halvår. Höstens siffra visar att 51 procent tror på ökade försäljning. Från att ha varit den mest positiva kategorin bland småföretagen, hamnar kommunikationsbyråerna på plats fem.

Landets mest optimistiska småföretagare jobbar inom it och telekom där 67 procent tror på ökad försäljning.