Sydvenskan, som hör till Bonnier News, fortsatte att gå med förlust under 2018. Men med hjälp av besparingar på personalsidan bromsades förlusten.

Sydsvenskan minskade omsättningen under 2018 med 0,4 procent till 740 miljoner kronor. Annonsintäkterna föll med 6 procent till 317 miljoner kronor medan läsarintäkterna steg med 3,7 procent till 404 miljoner kronor.

Rörelseförlusten minskade från -92 till -39 miljoner kronor. Detta efter att personalkostnaderna minskade med 29 procent till 152 miljoner kronor. Personalstyrkan minskade från 228 till 158 snittanställda.