Omsättningen minskade marginellt med 0,3 procent till 15 miljoner kronor.

Personalkostnaden ökade med 11 procent till 7,7 miljoner kronor efter att antalet snittanställda ökade med från 8,5 till 10.


Rörelseresultatet minskade med 67 procent till 535 000 kronor. Rörelsemarginalen minskade med 7,3 procentenheter till 3,6 procent.