– Det är inte alltid så lätt att berätta om vår krishantering. De uppdragen är av sin natur oftast hemliga. Så det här är ett sätt att kunna få lite uppmärksamhet för en ganska omfattande del av vårt jobb, som annars inte syns utåt, säger Tobias Rydergren, pr-konsult på Mindmakers.
 
Därför öppnar i dag Mindmakers en krisjour dit alla företag, organisationer och privatpersoner som hamnar i blåsväder kan vända sig för snabb krishantering.
 
Krisjouren, som främst bemannas av Tobias Rydergren, gäller även de som inte är kunder hos byrån. Men det handlar inte om något omfattande arbete.
 
– Vi kommer inte från jouren hantera hela krisen, men vi gör en första check och identifierar vad det är för typ av kris de hamnat och var kritiken är riktad. Sedan är det upp till kunden om de vill samarbete med oss för att hantera krisen, hantera den själv eller anlita någon annan, säger Tobias Rydergren.