Den finska byråkoncernen Miltton har stött på patrull i sitt förvärv av aktierna i byrånätverket House of Friends (Hoff). Nu tar Miltton till en nyemission för att ro affären i land.

Miltton erbjöd aktieägarna 2,16 kronor per aktie, vilket alla inte tyckte nöjda med.

Miltton har förvärvat 919 400 aktier på marknaden och förlängt accepttiden, men har inte kommit åt mer än 87,48 procent av aktierna, under villkorade 90 procent.

Miltton har beslutat att ”frånfalla detta villkor”, enligt information till investerarna den 2 november. Miltton går alltså vidare med förvärvet, men tänker gå ut med en nyemission av aktier á 24 miljoner kronor och byta ut styrelsen i Hoff.

Miltton förlänger även acceptperioden till 21 november för resterande aktieägare.