Miltton lägger ett bud på samtliga aktier i House of Friends med en premie på 33 procent. Budet är värt 60 miljoner kronor och villkorat så att Miltton kan erhålla minst 90 procent av aktierna.

House of Friends omsättning uppgick till 91,5 miljoner kronor under 2017 och rörelseresultatet låg på 5,0 miljoner kronor.

Styrelsen i HofF har enhälligt rekommenderat aktieägarna att tacka ja till budet.

HofFs delägare Magnus Widgren och Arvid Svanvik, vd respektive creative director ska fortsätta att arbeta operativt i samma roller som tidigare och vara delägare i det nya bolaget.

Gunilla Herlitz ansvarar för Miltton i Sverige där byråkoncernen driver bolaget Miltton Labs:

”När jag tillträdde som vd för Miltton Labs i våras hade jag ett tydligt uppdrag; att skapa tillväxt i Sverige både genom förvärv och rekryteringar”, säger Gunilla Herlitz. ”Och denna resa har precis börjat. House of Friends passar oss perfekt med sitt integrerade tjänsteerbjudande och sitt fokus på kreativitet och automation. Tillsammans kan vi erbjuda våra kunder en kombination av innovation, spetskompetens och digitala lösningar. Vår strävan är att ta ett helhetsgrepp för alla våra kunder som ser Norden som en enda marknad”, kommenterar hon affären.