Alex Schulman AB ökade under 2016 omsättningen med 52 procent till 7,6 miljoner kronor. Det torde vara rekord för Alex Schulmans bolag.

Rörelseresultatet ökade med 18 procent till 1,22 miljoner kronor. Rörelsemarginalen sjönk från 21 till 16 procent.

Personalkostnaden ökade med 62 procent till 5,5 miljoner kronor, vilket räcker mer än väl till att betala en lön på över 300 000 kronor per månad.

Alex Schulman tog även ut en vinst på 1,0 miljoner kronor.