Byrån Assefa klockade in på en omsättning på 10,5 miljoner kronor år 2017, en ökning på 18 procent jämfört med föregående år. Dock ökade även kostnaderna. Persosnalkostnaden ökade bland annat med 12 procent till 4,2 miljoner kronor.
 
Rörelseresultatet minskade med 15 procent och rörelsemarginalen föll med 9, 4 procentenheter till 24 procent. Allt räknat på omsättning snarare än faktisk intäkt.
 
Byråns ägare plockade ut 1,4 miljoner av vinstmedlen.
 
Personalstyrkan uppgick oförändrat till 8 snittanställda som drog en personalkostnad på 521 000 kronor, upp 12 procent.