Under 2017 ökade Dagens Medias omsättning med 0,7 procent till 14,5 miljoner kronor.   Rörelseförlusterna fortsatte, även om den för 2017 minskade med 1,5 procent till -2,8 miljoner kronor.

Personalkostnaderna ökade med 23 procent till 7,1 miljoner kronor då personalstyrkan ökade med från sju till åtta. Personalkostnaden per person ökade med 40 procent till 1,01 miljoner kronor. Omsättningen per person ökade med 15 procent till 2,07 miljoner kronor.

Under 2017 tog mediebyråernas branschtidning Dagens Media över Medievärlden, dock utan att någon köpeskilling delades ut.

I juli förvärvade Bonnier Business Media Dagens Media, som då blir systertidning till reklambyråorganet Resumé.  En av de de nya ägarnas första åtgärder blir att halvera utgivningen av Dagens Media som därmed liksom Resumé blir en månadstidning, berättar Dagens Opinions uppgiftslämnare.