Under 2018 ökade omsättningen för Breakit med 7 procent till 13,8 miljoner kronor. För denna expansion tog bolaget in 7 miljoner kronor i riskkapital från tidigare och nya investerare.

”Syftet var att kunna hålla en fortsatt hög expansionstakt”, skriver Breakit i sitt bokslut.

Under 2018 ökade personalkostnaden med 49 procent till 8,6 miljoner kronor, även om antalet snittanställda låg oförändrat på 12 personer. Årets lutade med en rörelseförlust på -5,6 miljoner kronor jämfört med -606 000 kronor år 2017.

Dock fanns vid årsskiftet ytterligare 5,8 miljoner kronor av investerarnas pengar att elda med.