Det som är kvar av tidningen Metro ska läggas ner efter 24 år. Det uppger SVT Kultur.

De flesta på redaktionen slutade i juni när själva tidningen lades ner. Därefter var det tänkt att Metro skulle komma ut som helgtidning och webb. De planerna tycks dock ha övergetts. Tanken var att Metro skulle rekonstrueras som företag, men ägaren Christen Ager-Hanssen har haft obetalda skatteskulder och det kanske inte var en direkt fördel i förhandlingarna med Skatteverket.

Enligt SVT Kultur blir beslutet om nedläggningen offentligt på måndag. Medarbetarna ska ha informerats i dag.  Redaktionen och säljavdelningen får gå.

Metro mode och Metro jobb kommer dock att drivas vidare, enligt SVT Nyheter.