"I samband med att den här gruppen startades så har det kommit in information om beteende och agerande som inte är acceptabelt. Han inser allvaret i det som hänt. Konsekvensen blir att han lämnar sina uppdrag. Det är bra. Vi verkar i en förtroendebransch, och han har brustit i det förtroendet. Då finns det bara en konsekvens av det, och det är att lämna", skriver finansborgarrådet Karin Wanngård (s) i en kommentar.
 
Roger Mogert har också lämnat en skriftlig kommentar till flera medier:
 
"Mitt beteende de senaste åren har inte varit ok och är långt ifrån vad man kunnat vänta sig av en företrädare för vårt parti. Jag har missbrukat det förtroende som givits mig och lämnar därför alla mina politiska uppdrag med omedelbar verkan".
Nytt stadsbyggnadsråd är Jan Valeskog, i dag biträdande finansborgarråd. Han ersätts i sin tur av Stefan Hansson samt av Mirja Räihä som blir nytt arbetsmarknads-, idrotts- och kulturborgarråd.