Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps studie ”Muslimska Brödraskapets existens och påverkan i Sverige”, väckte mycket uppmärksamhet. Tanken var att myndigheten skulle gå vidare med studien. Men kommer inte att ske, efter beslut från Myndigheten.
 
Det tar Medborgerlig samling som ett tecken på att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan ha blivit påverkade av kritikerna.
”En av det offentliga samhällets viktigaste uppgifter är att skydda medborgarna mot yttre och inre hot. Att MSB – den myndighet vars huvudsakliga uppgift berör motstånd mot påtryckningar och desinformation samt ska identifiera och möta informationspåverkan och annan spridning av vilseledande information – nu själv ger vika för yttre påtryckning, är synnerligen allvarligt och oacceptabelt”, skriver Medborgerlig samling i ett utskick.