Utsläppen av koldioxidutsläpp från drivmedel och bränslen minskade under 2017 med 3,5 procent till 21, 200 miljoner ton. Det beror enligt SPBI på främst på grund av ökad användning av biodrivmedel. Det är alltså nettoutsläppen och inte bruttoutsläppen av CO2 som minskar.
 
Användningen av biodrivmedel innebär en minskning av koldioxidutsläpp med ca 4 865 100 ton eller ca 19 %. Den minskningen kommer främst från den ökande användningen av HVO.
Mattias Goldmann på Fores är ändå inte glad:
– Vi tappar tid och ledarskap, den omställning till förnybart som sker nu är bra men räcker inte alls för att klara de sju riksdagspartiernas mål om en fossiloberoende fordonsflotta som i sin tur är grunden för att andra länder ska vända sig till Sverige och vår industri för att få hjälp med sin omställning.
Problemet, enligt Mattias Goldmann, är att bilisternas vanor inte ändras tillräckligt snabbt.
– Det ökar behovet av att åstadkomma riktigt mycket på bränslesidan. Här är vi en smula besvikna på SPBI som inte är särskilt pådrivande för höga nivåer biodrivmedel i det fossila; medan alltfler länder till exempel har 10 eller rentav 15 procent etanol i bensinen står vi kvar och stampar på fem.