Med den osedvanligt långa rubriken "”Dagens Samhälles redaktionella linje och praktik – styrd av annonsintäkter och politiska nätverk?” skriver Åke Sandberg, i egenskap av professor emeritus i sociologi och civilekonom, en svidande kritik mot SKL-ägda Dagens Samhälle i allmänhet och tidningens chefredaktör Mats Edman i synnerhet. Det i en debattartikel i branschtidningen Resumé som publicerades under tisdagsmorgonen. Åke Sandberg har framfört liknande kritik i Medievärlden (27/5). 
 
– Han är en tragikomisk konspirationsteoretiker och då han verkar ha gjort den förvirrade kritiken mot Dagens Samhälle till sin livsuppgift är frågan om han inte är rättshaverist, säger Mats Edman.
 
Enligt Åke Sandberg, som givit ut böcker på den vänsterorienterade tankesmedjan Arena Idé, bedriver Dagens Samhälle uttryckligen en kampanj till förmån för vinster i välfärden samt att Mats Edman styr redaktionen, däribland debattredaktören Anderas Henriksson, med järnhand. Enligt Åke Sandberg har Mats Edman högerideologiska bevekelsegrunder till sitt utgivarskap, vilket också ligger till grund för att de debattartiklar som Åke Sandberg sänt in till Dagens Samhälles redaktion refuserats. 
 
– Han bedriver en politisk kampanj och i de texter som han har skickat in har han velat debattera personfrågor, något som vi varit tydliga med att vi inte gör. Åke Sandberg är generande okunnig om hur en redaktion fungerar. Det är inte hans bransch. 
 
Personfrågorna. Handlar de om dig?
– Ja, han lever i en föreställning om att Dagens Samhälle har en definierad politisk agenda som kan skifta beroende på vem som har den politiska majoriteten och tycks ha en önskan om att det jag ska bytas ut om det blir regeringskifte eller om maktförhållandena inom Sveriges kommuner och landsting ändras efter valet. 
 
– Det är en gammal Pravda-människa som lever kvar i det förflutna. Han klarar inte av den bredd och självständighet som finns på redaktionen utan skulle föredra om tidningen redigerades som Pravda redigerades en gång i tiden, politisk korrekt utifrån hans egna politiska värderingar. 
 
Mats Edman säger att han vid upprepade tillfällen förklarat att tidningens ägare, SKL, vill att Dagens Samhälles redaktion ska vara oberoende och inte "his master’s voice". 
 
–  SKL har som organisation sedan länge kommit fram till att en sådan tidning blir helt ointressant. 
 
Intrycket blir nästan att det finns någon form av personlig fejd mellan dig och Åke Sandberg.
 
– Jag har aldrig haft med Åke Sandberg att göra tidigare. Han skickar in debattartiklar till Dagens Samhälle där han vill diskutera mig framtid som chefredaktör eftersom han tycker att det är läge att byta ut mig. Vi har meddelat att vi av policyskäl inte diskuterar personfrågor, vare sig i vår tidning eller på vår debattsajt. 
 
Mats Edman är förvånad över att branschmedier som Medievärden och Resumé har plockat in debattartiklarna och undrar om Resumés Claes de Faire eller Medievärldens Axel Andén sjävla hade tyckt att det vore rimligt att debattera deras lämplighet som chefredaktörer på debattplats i den egna tidningen. 
 
– Det förvånar mig att medietidningarna tycker att en tragisk konspirationsteoretiker som Åke Sandberg är intressant som debattör. Jag gick inte i svaromål i Medievärlden och kommer inte debattera mot honom i Resumé heller. 
 
Oscar Örum