"Edman sätter etiketter i stället för att argumentera i sak. Han verkar ha problem inte bara med sin redaktion utan också i relation till kritiska artiklar om tidningen och dess förhållande till ägare och marknad.
 
Jag skrev en rak genomgång av ett par publiceringar i Dagens Samhälle på Medievarlden.se och fann dem obalanserade till vinstivrares fördel. I en andra artikel på Resume.se summerar jag och kompletterar med att beskriva hur artikelförslagen hanterats på Dagens Samhälles redaktion. De blev accepterade för publicering av debattredaktören, sedan stoppade av Edman. Jag framhåller att jag inte gör anspråk på representativt urval men att de två publiceringarna i sig är flagrant obalanserade. Jag uppmanar Edman att visa på två artiklar ur ett fåtal tidningar, lika obalanserade till vinstmotståndares fördel. Kanske finns de, och då böjer jag mig för fakta.
 
Edman kunde ha bemött mig i sak, med fakta och argument. I stället klistrar han etiketter (i en intervju) i Dagensopinion.se: Pravdamänniska, tragikomisk, generande okunnig, konspirationsteoretiker, kanske rättshaverist. Den som vill ha exempel på fler Edmanska tillmälen kan se mitt referat i Resumé. Läs mina båda väsentligen beskrivande artiklar, där finns fakta som Edman inte bemöter, och där framgår hur befängda hans utfall är.
 
Några kommentarer till intervjun (i Dagensopinion.se):
 
* Jag anser kritik av Dagens Samhälle angelägen, men två artiklar är för mig ingen livsuppgift, som Edman tror. Edman är snarare den som verkar ha stort korståg som metod, och som verktyg verkar han disponera han över Dagens Samhälle alla dimensioner: opinionsmaterial och krönikor, debatt, nyheter och reportage.
 
* Jag har mycket riktigt publicerat mig i Arena Idé med rapporten ”Värden i välfärden”, men jag har också skrivit till exempel på SNS förlag,  om det faller mer i smaken, nyligen boken ”Nordic Lights” och tidigare läroboken ”Ledning för alla?”
 
* Jag har som forskare och projektledare deltagit i flera projekt om redaktionella processer, papper och webb. Det är faktiskt en av mina branscher.
* Dagens Samhälle må ha stadgar som ger oberoende, men Dagens Samhälles publicistiska linje förefaller ligga nära nuvarande SKL-majoritet i frågor om driftformer i välfärden. Tvärtemot vad Edman påstår önskar jag, i Resumé en Dagens Samhälle mer ”angelägen om balanserad och oberoende journalistik”.
* Ett mått på en organisationstidnings självständighet gentemot ägare, här SKL, kan kanske vara kvalificerade kritiska granskningar av densamma och dess politik
* Jag respekterar att Edman överprövar sin debattredaktörs publiceringsbeslut och stoppar artiklar han inte gillar. I manus två ombads jag göra strykning och så skedde. Det kunde gjorts också i manus ett. Ingendera publicerades i Dagens Samhälle. Men nu finns texterna i Medievärlden, respektive Dagens ETC, och då har Edman möjlighet att bemöta sakligt argumenterande.
Mina två försök publicera i Dagens Samhälle har lett till uppmärksammade artiklar i andra medier. Undervägs har jag fått insikter i redaktionella processer på Dagens Samhälle, som jag kunnat redovisa i Resumé. Båda resultaten ser jag som värdefulla. Detta blev långt, men därmed nog nu om Dagens Samhälle för min del."
 
Åke Sandberg, professor emeritus i sociologi och civilekonom