– Nyamko frågade mig om jag ville bli statssekreterare. Jag är otroligt glad och hedrad. Tänk att först ha ett så kul och spännande jobb som att leda Springtime och sedan ta ett steg in i politiken igen.
 
Vad tänkte du när du fick frågan?
– Vad roligt tänkte jag. Jag jobbade ju i kanslihuset under den borgerliga regeringen under 90-talet. Jag har haft fantastiskt roligt i näringslivet sedan dess, också känt en stark längtan att går tillbaka till politiken. Jag tror mycket på att gå mellan politik och näringsliv.

Vad tar du med dig från Springtime in i politiken?
– Kunskaper om kommunikation och kommunikations betydelse i samhälle och politik. I politik är kommunikationen själva produkten. Jag tar med mig ledarskapet jag har utvecklat genom att jobba med många kreativa människor. Sedan tror jag att villkoren i näringslivet och politiken är delvis samma men också olika, så förståelsen för båda är viktig.

Vilka näringslivsfrågor kan du jobba med hos en jämställdhets och biträdande utbildningsminister?
– Utbildning, föräldraskap och jämställdhet är jätteviktiga frågor också i näringslivet. Det hänger ihop med barnomsorg för småbarnsföräldrar, jämställdhet och kvinnors inflytande och ungdomars anställningsbarhet.

Nyamko Sabuni har ju sagt att hon ska sluta. Hur tänker du kring det?
– Jag är utsedd av regeringe att jobba fram till vaket. Mitt perspektiv är mandatperioden ut.

Hur ska Folkpartiet höja opinionssiffrorna?
– Det är inte mitt uppdrag. Och har jag några råd ska jag ge dem till Nyamko.

Vad får du för lön?
– Alla statssekreterare har samma lön, ja, det kommer jag inte ens ihåg.