Marcus Wallenberg har suttit som styrelseordförande sedan 2011, men har nu alltså meddelat att han inte står till förfogande för omval vid årsstämman som hålls i slutet av april i år.
 
Istället föreslår regeringen att Sten Jakobsson tar över ordförandeklubban.
 
Marcus Wallenberg sitter i dag i en rad styrelser, men har den senaste tiden lämnat flera. Detta på grund av det nya EU-direktivet som begränsar antalet styrelseuppdrag man får ha. Det handlar om Electrolux och Stora Enso.
 
Enligt ett pressmeddelande från regeringen föreslås arvodet för styrelsens ordförande vara oförändrat 570 000 kronor per år.
 
Sten Jakobsson har jobbat inom ABB-koncernen fram till 2011 och är i dag bland annat styrelseordförande i Power Wind Partners och vice ordförande i Saab.