Finansminister Magdalena Andersson använder ”dyra konsulter” i sin argumentation för att slå in hur viktigt det är att prioritera för att välfärden ska byggas ut á 90 miljarder kronor.

I botten ligger en analys från Finansdepartementet om behoven i välfärden för nästa två mandatperioder. Analysen visar att antalet personer över 80 år ökar med ungefär 200 000 personer (36 procent) under perioden fram till 2026. Därmed behöver det byggas ungefär 560 äldreboenden och 75 vårdcentraler i Sverige plus att ungefär 80 000 personer behöver anställas i vården och omsorgen. Prislapp 90 miljarder kronor.

En av bovarna i finansdramat tycks vara konsulter. Vid upprepade tillfällen har Magdalena Andersson pratat om att pengarna inte får går till konsulter.

Så här skriver hon till exempel på Facebook:

”De pengar som varje år går till skolan, vården och omsorgen ska användas så effektivt som möjligt. De ska inte ska försvinna iväg till dyra konsulter, kortsiktiga marknadslösningar eller dåligt genomförda upphandlingar.”