Hur det ska finansieras var en av huvudfrågorna som skulle benas ut under partikongressen i Västerås. Genom att överge överskottsmålet i budgeten för ett balansmål, ska 40 miljarder kronor komma loss per år. AP-fonderna ska kunna användas till investeringar i Sverige. Förhoppningen är att de ska vilja investera i framförallt bostäder.

Men hur ska AP-fonderna tvingas att investera i Sverige?

Det handlar inte om att tvinga, det handlar om att möjliggöra investeringar inte bara i Asien. Vi ska inte längre stoppa dem från att investera i Sverige om de kan få avkastningar här, sa Magdalena Andersson på en presskonferens som hölls på s-kongressen i Västerås
Utöver det ska regeringen kunna låna pengar för "vissa strategiska projekt". I förslagstexten nämns Öresundsbron som exempel, något som skapade diskussioner då en del ombud tyckte att metoden med en avgiftsfinansiering skulle skapa "gräddfil" för infrastrukturprojekt där privata finansiärer går in. Så ströks Arlandabanan, Sveriges första till del privatfinansierade infrastrukturprojekt.
 
Finansminister Magdalena Andersson (s) vill avdramatisera upplägget med lånefinansiering kombinerat med avgiftsfinansiering.
– Man ska inte överdriva. De facto lånar vi varje gång vi har underskott i budgeten. Vi lånefinansierar redan i det systemet vi har. Tanken med det (nya förslaget) är poängtera att investeringar kan tidigare läggas när vi vet att det finns en framtida intäkt och låta det slå igenom i det offentliga finansiella sparandet och det framstår kanske som lite mer attraktivt än om man lånar och inte har framtida intäkter.
Frågan uppstod också om byggbranschen kommer att klara att bygga de 45 000 lägenheter per år som regeringen vill.
– Jag tror vi kommer att behöva lite bristyrkesutbildningar. Men det är klart att det kommer att vara en utmaning.
Förslag på att inrätta en särskild investeringsbudget har inte vunnit gehör. Däremot vill socialdemokraterna upprätta en investeringsplan över de samlade offentliga investeringarna "för att få ökad transparens och stödja uppföljningen av att investeringstakten verkligen ökar, och att investeringarna riktas mot det som ger störst effekt långsiktigt". Tanken är också att kunna använda investeringsplanen som argument mot politiska motståndare som "vill hålla tillbaka eller minska ambitionerna för det som gör Sverige starkt för framtiden".
Investeringsnivån ska anges som andel av BNP.
– Det ska visa att regeringen har en tydlig ambition .
Går det att säga något om nivån?
– Det ska öka som andel och BNP ökar.
 
Men ska ni sätta ett specifikt mål på nivån?
– Det tycker jag inte vi ska göra. Om det händer något oväntat med ekonomin, något kaos i Grekland eller en bostadsbubbla som briserar, då vill man ju inte ha ett mål utan kunna lägga lite mindre på investeringar, säger Magdalena Andersson.