Kommissionen ska ledas av Per Molander. Han är konsult och har tidigare jobbat som generaldirektör med ansvar att bygga upp och leda myndigheten Inspektionen för Socialförsäkringen och han även varit huvudsekreterare i Tsunami-utredningen.
 
– Vi vill långsiktigt minska klyftorna i Sverige, säger Magdalena Andersson på en pressträff.
Hon ser en fara i att klyftorna mellan höginkomsttagare och låginkomsttagarna ökar.
– Jag är säker på att vi från kommissionen får många förslag på hur vi ska kunna minska klyftorna.
Syftet är att minska klyftorna och öka den sociala rörligheten.
 
– Vi ska också lämna förslag kring den enskildas ekonomiska rätt i samhället. Utgångspunkten är att stärka ekonomins funktionssätt, säger Per Molander.
 
Han nämner särskilt utbildning och hälsa som områden som kommissionen kommer att titta på.
Kommissionen får en referensgrupp.
31 maj 2020 ska kommissionen lämna sina förslag.