Moderaterna tar till en tungviktstrio i kampen: Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, Lars Hjälmered, näringspolitisk talesperson och Jessica Polfjärd, arbetsmarknadspolitisk talesperson.
 
De skriver i Dagens Industri:
”Trots ett gällande kollektivavtal har en annan facklig organisation, som inte är ansluten till avtalet, vidtagit stridsåtgärder. Deras agerande utmanar de principer som finns om hur avtal på arbetsmarknaden förhandlas fram, tecknas och vårdas på arbetsmarknaden.”
 
Konflikten vid APM Terminals containerterminal skapar stora problem, enligt Moderaterna:


* Gods har flyttats från transporter med järnväg och fartyg till lastbil.
*  13 procent av kunderna har lämnat hamnen för gott.
* 140 anställda har sagts upp.
* Volymerna har minskat med 22 procent under första halvåret.
Enligt Moderaterna ”krävs nu politisk handlingskraft för att lösa problemen, men hittills har regeringen agerat senfärdigt och passivt”.
Moderaterna vill samarbeta med regeringen för att få stopp på konflikten:
”Moderaterna är beredda att ta ansvar för situationen, den svenska modellen och för vårt lands behov av tillförlitliga transporter. Därför vill vi ge ett tydligt besked. Om regeringen lämnar ett konkret och välavvägt lagförslag som löser hamnproblemen senast under våren är vi beredda att medverka till att förslaget lotsas igenom riksdagen.”