Johan Forsell berättar hur han reagerade på Miljöpartiets och Socialdemokraternas förslag:


– Genom att tänka på att det inte var genomtänkt, både principiellt och av praktiska skäl, att det här innebär att det inte längre krävs skyddsskäl för att uppehålla sig i Sverige och att det inte är rättssäkert. Den här gången var det den här gruppen, frågan är vilken grupp det är nästa gång?
– Sedan finns många praktiska frågor kring detta. Ingen verkar ju veta hur mycket det kostar och hur många människor det gäller, säger JF, som också påpekar att gymnasielagen, som ska användas, var ”väldigt hårt kritiserad både bland lärare och rektorer”.
– Det här innebär en fortsättning på det.

Vad innebär regeringens överenskommelse för den tidigare, temporära blocköverskridande överenskommelsen?
– Vi i Moderaterna hade velat se en blocköverskridande överenskommelse som hade gett långsiktighet och stabilitet. Det är bara att beklaga att Stefan Löfven valde att göra upp med Miljöpartiet. Det är ju helt uppenbart att det är Miljöpartiets förslag. Både Stefan Löfven och migrationsministern (Heléne Fritzon, S) har fram till nu förklarat varför det här vore en dålig idé.

Hur landar regeringens förslag i Alliansen?
– Vi får sätta oss ner och prata om det. Det är möjligt att det kommer att gå igenom riksdagen, men då får vi inte den långsiktiga blocköverskridande lösningen som vi hade önskat oss. Jag har väldigt svårt att vi i Moderaterna ska vara med på detta.

Kommer ni att rösta emot förslaget i riksdagen?

– Jag kan inte se att vi ska göra upp med Miljöpartiet och Socialdemokraterna.