Moderaternas trafikpolitiska talesperson Jessica Rosencrantz går hårt fram emot regeringens förslag hon pratar om att det handlar gå ”fram med skarpa förslag om att förbjuda 1,3 miljoner dieselbilar ”.
 
”Det är uppenbart att regeringen stressat fram en ansvarslös utformning av miljözonerna som direkt drabbar familjer runtom i landet. Bilen är en av de största investeringar som människor gör i livet. Men när Stefan Löfvens regering nu hastar fram detta förslag riskerar många familjers största investering att förlora sitt andrahandsvärde och bli värdelös över en natt”, skriver Jessica Rosencrantz i ett utskick.
 
Miljöpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, Martin Kinnunen, tar i ännu mer:
"Detta förslag riskerar att slå hårt mot bilägare i hela Sverige. Myndigheten för Trafikanalys har dömt ut förslaget som bär med sig upp till tio miljarder i samhällsekonomiska kostnader samtidigt som miljövinster bara kan beräknas till miljoner. Förslaget handlar i grunden om att tillfredsställa Miljöpartiet som starkt avskyr bilen i alla avseenden", skiver han i en kommentar.
 
Lotta Edholm (l), oppositionsborgarråd i Stockholm, skriver att partiet är ”försiktigt positiva till regeringens förslag om miljözoner”.
Hon kommenterar: ”Om vi ska införa miljözoner får detta därför inte hastas fram. Utformningen och införandet måste ske på ett sätt som ger medborgare en rimlig chans att ställa om, så att det inte ger orimliga konsekvenser för enskilda till liten miljönytta”.
Lotta Edholm  passar också att slå ett slag för den östliga förbindelsen, som den rödgröna majoriteten har sagt nej till:
 
”Vi behöver också bygga den östliga förbindelsen för att avlasta innerstaden. Människor som bor och vistas i Stockholm ska kunna lita på att luften är ren, samtidigt som vi måste kunna komma fram dit vi ska”.
 
”Jag förstår att det varit en politisk ’dragkamp’ inom regeringen mellan miljöpartiet och socialdemokraterna och med detta i åtanke så var det här beslutet i alla fall ett fall framåt jämfört med det ursprungliga förslaget”, kommenterar Tommy Letzén”, vd på MRF och slår ett slag för dieselmotorer:
”Dieselmotorn är ett energieffektivt koncept och ska vi klara våra utsläppsmål så krävs det att vi tillåter alla olika tekniker. En dieselmotor som körs på HVO släpper ju inte ut något fossilt koldioxid, därför är det viktigt att vi inte genom ogenomtänkta politiska beslut tar död på en teknik”.
”Där de största miljöproblemen finns ska även de starkaste åtgärderna införas. Fordonsindustrin är positivt inställda till att hjälpa städerna med att förbättra luftkvaliteten. Om miljözoner får effekten av en snabbare omställning mot andra drivlinor som till exempel elektrifiering så är det något positivt.

Det är däremot mycket olyckligt att laddhybrider, som kan styras att köras på ren el, inte tillåts i Zon 3 vilket innebär att man avviker från ett teknikneutralt system”, kommenterar Mattias Bergman, vd på BIL Sweden.