På presskonferensen får Dagens Opinion tigga till sig en fråga av Gunnar Strömmer.
 
Den fick lyda:
 
Hur kommer ni att prata om näringslivet i valrörelsen?
– Företagen och var jobben ska växa till kommer att vara en väsentlig ingrediens i vårt politiska program, säger Gunnar Strömmer.
Socialdemokraterna har ordnat bättre med möjligheter till frågor.
 
Partisekreterare Lena Rådström Baastad berättar först en stund om hur Socialdemokraterna tänker kring att den svenska modellen skulle vara hotad av främst Moderaterna och Sverigedemokraterna. Det är en bärande bild för Socialdemokraterna i valrörelsen.
– Den svenska modellen vilar på tre ben. Den handlar om att vi ska ha en stark välfärd. Den handlar om en gemensam finansiering. Både Sverigedemokraterna och Moderaterna tycker att det är viktigare att sänka skatten i stället för att investera mer pengar till skolan och sjukvården där det tydligt finns stora behov och utmaningar. Då är det ett sätt att avveckla den svenska modellen. Den svenska modellen bygger på att det är starka parter på arbetsmarknaden. Men Moderaterna och Sverigedemokraterna föreslår sänkta löner. Om man lagstiftar mot en försvagning av arbetsmarknadens parter är det ett direkt hot mot den svenska modellen.

En av parterna i den svenska modellen är ju näringslivet. Vad har ni för relation till näringslivet?
– Det finns lika många svar på det som det finns företag i landet. Som kommunpolitiker är det självklart att föra goda samtal med näringslivet. För en regering är det nödvändigt att det finns ett utbyte. Så vet vi att det finns synpunkter på kommunpolitiker och regeringsföreträdare från näringslivet på det vi gör och inte gör och så måste det alltid får vara.

Nordea har bestämt sig för att flytta ut, under er mandatperiod, det kan ju tolkas som om ni i regeringen har bidragit till det genom finansminister Magdalena Anderssons agerande. Vad ger ni för besked till väljarna där?
– Det är ett val som Nordea har gjort. Så det är Nordea som får svara på den frågan.

Har det något med förutsättningarna att driva företag i Sverige att göra?
– Det är Nordea som tydligt har tagit det beslutet.