UPPDATERAD. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har snackat ihop sig om en ny energiöverenskommelse och ska presentera planerna torsdag morgon. På DN Debatt presenteras en kravlista till regeringen med nio punkter.

Under hösten har energiöverenskommelsen mellan S, V, C, KD, M och MP diskuterats en hel del. Så sent som i söndagens Agenda antydde Moderaternas partiledare Ulf Kristersson att partiet kan komma att lämna överenskommelsen. Moderaterna och Kristdemokraterna anser båda att kärnkraften på sikt förbjuds av skrivelsen att all svensk energiproduktion ska vara förnybar 2040.

De två borgerliga partierna vill hellre att det ska handla om att energiproduktionen ska vara fossilfri, vilket skulle möjliggöra för kärnkraft även efter 2040. Liberalerna har aldrig ingått i energiöverenskommelsen och partiledaren Nyamko Sabuni är öppet för kärnkraft.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna kommer att presentera ”partiernas gemensamma ingångar till en ny energiöverenskommelse” på en presskonferens klockan 9 torsdag morgon.

På DN Debatt framför de tre partiledaren krav på att regeringen ”omgående bjuder in samtliga partier i Sveriges riksdag till energisamtal med målet att teckna en ny energiöverenskommelse före årsskiftet”.

En kravlista på nio punkter presenteras:

1. ”Målet för Sveriges energipolitik ska vara ett 100 procent fossilfritt elsystem”.
”Kärnkraften måste få vara en viktig del av det svenska energisystemet också i framtiden”.

2. ”Den befintliga kärnkraften måste värnas och alla ekonomiskt meningsfulla livstidsförlängningar ska göras”. ”En oberoende bedömning av de ekonomiska förutsättningarna att driva reaktorer vidare bör genomföras”.

3. ”En svensk färdplan mot fjärde generationens kärnkraft ska utvecklas”.

4. ”Elmarknadens utformning måste utredas”. ”Leveranssäkerheten i systemet måste upprätthållas”. Riksdagen har beslutat om leveranssäkerhetsmål i det svenska kraftsystemet. Detta beslut måste verkställas.

5. ”En analys av elförsörjningen, inklusive en effektutredning, bör genomföras”.

6. ”Sverige måste agera för gemensamma EU-regler för godkännande av nya kärnkraftsreaktorer”.

7. ”Inom energiforskningen ska resurser avsättas även till kärnteknisk forskning”.

8. ”Skatter och stöd ska styra mot minskade utsläpp på ett kostnadseffektivt sätt som inte bidrar till en snedvridning mellan olika utsläppsfria energislag”.

9. ”Kraftvärmens konkurrenskraft måste värnas”.