De två liberalaste ungdomsförbunden stuvar om i förbundsledningarna.

Joar Forssell avgår som ordförande för liberalernas ungdomsförbund Luf för att koncentrera sig på rollen som riksdagsledamot för Liberalerna. Romina Pourmokhtari, vice ordförande och Simona Mohamsson andra vice ordförande, vill ta över.
Även Cufs ordförande Magnus Ek avgår och även han sitter i riksdagen.  Valberedningen föreslår att Ida Alterå, Skåne, tar över. Valberedningen föreslår Eva Mörtsell, Västerbotten, till första vice förbundsordförande och Johan Vesterlund, Skåne till andre vice förbundsordförande.