LOs Mediehus ökade under 2017 omsättningen med 7,5 procent till 117 miljoner kronor.
Det innebär ett nytt omsättningsrekord. Rörelseresultatet ökade från 196 000 kronor till 6,7 miljoner kronor. Antalet anställda minskade med en till 43.

Personalkostnaderna ökade något till 39,4 (38,8) miljoner kronor.

Antalet unika besök för sajterna i LOs mediehus ökade med 10 procent till 4,1 miljoner.

i LOs mediehus ingår
Arbetet
Fastighetsfolket
Handelsnytt
Kommunalarbetaren
Sekotidningen