Förvaltningsrätten har idag beslutat att LO Mediehus ska uttagsbeskattas.

Den fackliga centralorganisationen LO, ersätter LO Mediehus för att förse medlemmar inom LO med medlemstidningar. Men Förvaltningsrätten anser att ersättningen för medlemstidningarna inte har varit ”marknadsmässig”. Därför ska LO Mediehus uttagsbeskattas till inkomstskatt.

Förvaltningsrätten har utöver det beslutat att de annonsbilagor och den medlemskalender som distribuerats tillsammans med tidningen Kommunalarbetaren inte är undantagna från beskattning till mervärdesskatt.  Därför får LO Mediehus även ett skattetillägg.