Enligt LO-ekonomernas prognos ökar BNP med 3 procent under 2017 och även 2018. Den 16 november kom Almega en prognos där BNP-tillväxten för 2017 uppskattas till 2,9 procent för att under 2018 minska till 2,3 procent.


LO-ekonomerna tror att att tillväxten kommer att drivas av framför allt ”export och investeringar”.
 
LO tror att sysselsättningen ökar ”även om den växande arbetskraften gör att arbetslösheten minskar relativt långsamt”.