I en intervju med Dagens Nyheter kräver LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson att regeringen lägger 70 miljarder på välfärden under nästa mandatperiod. Pengarna ska gå till skolan, sjukvården och glesbygden.
 
”Många av våra medlemmar tycker att välfärden har blivit för ojämlik. Nästan all kritik vi får i dag är att många tror att flyktingvågen leder till att den offentliga sektorn inte funkar. Det är inte alltid sant, men det är mina medlemmars största oro”, säger Karl-Petter Thorwaldsson till DN.
 
Dagens Opinion har pratat med LOs valledare Johan Ulvenlöv.
 
Han berättar att valrörelsen kommer att handla om trygghet för LOs del och då framförallt trygghet vad gäller löner och anställningsvillkor. LO kommer att jobba för en valseger för Socialdemokraterna men det blir inga braskande kampanjer.
– Vi kommer att fokusera på samtal mellan medlemmarna. Där kommer vi att lägga resurserna. Huvudfokus kommer vi att lägga på samtal, antingen via telefon eller på arbetsplatserna, säger Johan Ulvenlöv.

Ni ska prata med era medlemmar, är det för att förmå dem att rösta eller få dem att rösta på ett speciellt sätt?

– Det kommer att handla om att ha en ödmjuk inställning och framförallt lyssna på vad medlemmarna har att säga. Det är ju ett samtal mellan medlemmar och en diskussion om Sveriges framtid. I den bemärkelsen är det ingen LO-kampanj. Vi är förstås väldigt tydliga med vilka vi vill se som regering och vem vi vill se som statsminister. Men samtalen är inte byggda på så sätt. Det handlar mer om att vi lyssnar och pekar på olika sakproblem. Målet är förstås att så många som möjligt ska rösta på socialdemokraterna.  
 
LO har under hösten utbildat nästan 100 handledare, som har gått en längre utbildning i hur man diskuterar och prata och i argumentation och retorik. De ska i sin tur utbilda, minst 2 000 personer i landet.
– Vi har som målsättning att vi ska genomföra minst en halv miljon samtal.
Årets kampanj bygger på förra valrörrelsens samtalskampanj.
– Vi hade en omfattande ringaktivitet vid förra valrörelsen. Den var inte lika förberedd som den är nu. Men vi har dragit en del erfarenheter om hur väl kampanjen slog ut. Nu har vi förfinat och skalat upp det. Mig veterligen har vi inte gjort något lika stort.